Luleå

Vårdcentral HBT-godkänd

Porsöns vårdcentral i Luleå är först i norra Sverige att få certifikat på att personalen har kompetens i att bemöta HBT-personer med respekt och kunskap.

Det brister i hur vården tar emot homosexuella, bisexuella och transpersoner i sjukvården i dag på många håll.

- Förutsätt inte att alla lever efter heteronormen!

Den devisen har all vårdpersonal på Porsöns vårdcentral i Luleå fått lära sig i ett halvt år nu. De har gått kurs och fått läxor, mött patienter med olika sexuell läggning och fått kunskap från RFSL, Riksförbundet för sexuellt likaberättigande.

På torsdagen var det en slags examen på Porsöns vårdcentral. RFSL:s ordförande i Sverige Ulrika Westerlund deltog:

- Det är jättebra att Norrbottens landsting tar itu med problematiken och utbildar personalen i HBT-frågor. Det här är första vårdcentralen norr om Uppsala som gör det.

- Men det viktigaste är ändå att varje patient bemöts med respekt oavsett könsuttryck, könsidentitet eller sexuell läggning, säger Ulrika Westerlund ordförande Riksförbundet RFSL.

- Det är ganska vanligt att vården sätter igång och ifrågasätter att en person identifierar sig som man, fast kanske är född som kvinna, eller att två kvinnor är ett par. Det händer då att de inte får svar eller behandling för sin sjukdom, utan att personalen i stället hänger upp sig på det som de inte önskar att få behandlat. Nämligen könsidentiteten!

- Ofta sker detta i välvilja men okunskap och det är det denna utbildning som Porsöns vårdcentral har haft, ska rätta till.