Kiruna

Läkare utan rätt kompetens

En läkare på en vårdcentral i Kiruna har arbetat som allmänläkare utan att ha specialistkompetens.

Men det bemanningsföretag där läkaren är anställd och som anlitats av landstinget, har uppgett att läkaren har haft kompetensen.

Läkaren har dessutom utfört ryggbehandling med metoder som är föremål för vetenskaplig utvärdering. Men behandlingarna i Kiruna har bedrivits utanför forskningsprojektets ram.

Primärvårdens ledning och verksamhetschefen för Vårdcentralen ska nu redovisa till Socialstyrelsen vad de gjort åt problemet.