Norrbotten

Småskaligt fiske slås ut

Nu varnar Fiskeriverket för att det småskaliga fisket längs ostkusten kommer att slås ut om Sveriges undantag från EU-förbudet att sälja dioxinhaltig fisk upphör vid årsskiftet 2011-2012.

Enligt Fiskeriverket slås den övervägande delen av det småskaliga fisket ut om Sveriges undantag från förbudet inte förlängs.

Det skriver Fiskeriverket i en rapport till regeringen.

Framförallt gäller det strömmings -och laxfisket.

Huvuddelen av de omkring 430 licensierade yrkesfiskarna som finns längs ostkusten från kalmar upp till Norrbotten skulle troligen tvingas sluta med fisket om undantaget inte förlängs.

Regeringen har ännu inte beslutat om man ska ansöka om förlängning .

Finland som har samma undantag har beslutat att ansöka om förlängning