natur

Hotade arter uppmärksammas

Vildgås och venhavre uppmärksammas när länsstyrelsen ordnar aktiviteter för att värna om den biologiska mångfalden.

Det finns 900 utrotningshotade djur och växter i Norrbotten, till exempel vildgåsen och venhavre.

För att öka skyddet genomför Länsstyrelsen ett omfattande åtgärdsprogram.

2010 är det internationella året för biologisk mångfald. Det är utsett av FN och uppmärksammas i hela världen.

I Norrbotten ordnas olika aktiviter för allmänheten för att informera om hotet mot djur och växter och det sker bland annat vid guidade utflykter i naturen under sommaren och hösten.

Länsstyrelsen arbetar med 46 åtgärdsprogram för ett 70-tal arter, till exempel venhavre, hänggräs, fjällgås och fjällräv och informatör Anna Berhan på Länsstyrelsen säger att det kan bestå av rent praktiskt arbete, till exempel att utfodra fjällrävar.

Niklas Jälén
Sveriges Radio Norrbotten
nyheter.norrbotten@sr.se