norrbotten

Katterna försäkras mer

Husdjursförsäkringar har blivit mycket vanligare under de senaste åren, rapporterar TT.

2008 betalade djurägare in över två miljarder kronor i försäkringspremier. Det innebär i det närmaste en tredubbling på tio år.

En förändrad syn på hur mycket man är beredd att ta hand om husdjuren kan vara en av orsakerna till ökningen. Dyrare veterinärräkningar gör också att fler djurägare vill ta en försäkring.

Allra mest ökar försäkringarna för katter.