norrbotten

Skogen ska bli mer jämställd

Det behöver bli bättre jämställdhet inom skogsbruket tycker regeringen.

I 2008 års skogsproposition står det att kvinnors rättigheter och möjligheter inom skogsnäringen inte är desamma som för manliga kollegor.

Därför har Jordbruksdepartementet börjat jobba med en strategi för jämställdhet. Målet är att jämställdhetsstrategin ska bli klar innan årets slut.

Det skriver Lantbrukets affärstidning.