Antalet arbetsplatsolyckor ökar

Antalet arbetsplatsolyckor ökar. Hittills i år har 19 personer omkommit på arbetet.

Under första kvartalet ökade antalet arbetsplatsolyckor med elva procent jämfört med samma period förra året, från 7 500 till 8 339.

Enligt Arbetsmiljöverket minskade antalet dödsolyckor på arbetsplatser liksom antalet olyckor där de senaste fem åren, men nu har trenden vänt skriver Svenska Dagbladet.