Landstinget

Trivs med distansvård

Läkarna har redan märkt av positiva effekter av e-hälsa som håller på att bli stort i länet. E-hälsa är när man för in informations- och kommunikationsteknik på nya sätt i vården.

På Björknäs vårdcentral i Boden där man sedan i februari använder den nya tekniken får till exempel patienter med svåra hudproblem träffa en specialistläkare på distans med hjälp av videokonferensteknik. Enligt vårdcentralens verksamhetschef Carl-Johan Westborg är patienterna nöjda.

– De får diagnos omedelbart och en förklaring utan att behöva lämna vårdcentralen och som läkare är jag också nöjd. Jag får en snabbare handläggning och jag får samtidigt tillfälle att själv bolla med hudläkaren och lära mig någonting, säger han.

Det som behövs är videoteknikutrustning på vårdcentralen och hos specialistläkaren.

Carl-Johan Westborg har två dataskärmar på skrivbordet i sitt arbetsrum. På den ena skärmen kan han få fram journaler och ovanpå den sitter också en liten videokamera. På den andra skärmen syns bilden av den som sitter uppkopplad någon annanstans.

Det är sju olika delprojekt på vårdcentralen som tillsammans fått 15 miljoner i EU-pengar. Allt är knutet till det centrum för innovation och e-hälsa som bildades tidigare i år av landstinget, Luleå tekniska universitet och Boden, Piteå och Luleå kommuner.

Forskare från universitetet ska undersöka om projekten verkligen leder till några säkerställda fördelar.

Nu i slutet av maj startar också försök med vårdplanering. I stället för att läkare och distriktssköterska träffas och diskuterar på Sunderby sjukhus när det är dags att skicka hem en patient som legat inne, så sker mötena på distans.

– Vi tror att vi kan vara med oftare. Och det spar miljö med alla resor fram och tillbaka, säger Inga Larsson som är enhetschef på Björknäs vårdcentral.