Val 2010

Moderaterna vill lätta på kraven

Moderaterna vill att bensinstationer som ligger glest ska slippa kravet att erbjuda ett alternativt bränsle. Det är ett av de förslag som finns med i partiets landsbygdspolitiska plattform.

Den så kallade pumplagen gäller mackar som har mer än 1 000 kubikmeters kapacitet.

Att installera en etanolpump kostar mellan 300 000-400 000 kronor. För biogas är det ungefär tio gånger så dyrt.

Drygt 600 mackägare har begärt dispens från det kravet. Moderaterna vill därför se över regelverket så att undantag kan ges där mackarna ligger glest.