Vårfloden

Vårfloden i norr går mot slutet

Vattenflödet i Torneälven väntas nå sin kulmen de närmaste dagarna. Detsamma gäller den nedre delen av Kalixälven.

I Piteälven fortsätter flödena att öka i de övre delarna, vilket enligt SMHI kan innebära mindre översvämningar.