haparanda

Miljövänligt vattenkraftverk testas

Framtidens teknik för småskalig miljövänlig vattenkraft ska testas i Kukkolaforsen i Haparanda.

Det är forskare vid LTU, Luleå tekniska universitet som arbetar med att ta fram en ny typ av små miljövänliga vattenkraftverk.

I Sverige finns idag nästan 2 000 småskaliga vattenkraftverk, och ungefär lika många till som står still efter att ha tagits ur drift på 50- och 60-talen.

Enligt Staffan Lundström, professor vid LTU, finns flera av dessa små vattenkraftverk i Norrbotten.

Projektet med att ta fram ny teknik på området är ett samarbete mellan LTU, Haparanda kommun och näringslivet. Under sommaren är det tänkt att anläggningen i en gammal kvarndamm i Kukkolaforsen ska komma igång.

-Om det här slår väl ut ska det kunna bli en stor produkt inte bara här uppe i Skandinavien utan också internationellt, säger Sven-Erik Bucht (S), kommunalråd i Haparanda.