Norrbotten

Rädsla bakom val av kejsarsnitt

Allt fler vill föda barn med kejsarsnitt trots att det inte finns medicinska skäl. Det har barnmorskan Annika Karlström kommit fram till i sin forskning, där hon jämfört Stockholms län med de fyra Norrlandslänen.