Norrbotten

Sjukhusen måste specialiseras

Landstingets tre majoritetspartier presenterade i dag sin landstingsplan för kommande mandatperiod. Länets fem sjukhus blir kvar, men de kommer att behöva specialiseras ytterligare.

Landstingets ekonomi är stabil med ett överskott på 150 miljoner. Detta på en årsomsättning på sju och en halv miljard. 2011 kommer att vara ett år då landstinget håller ställningarna, men de följande åren är mer osäkra.

För att klara en ökad utflyttning från länet och vikande skatteunderlag kommer landstinget att tvingas specialisera sjukhusen ytterligare.

Det säger det socialdemokratiska landstingsrådet Kent Ögren och beskriver hur sjukhusen i Piteå, Gällivare, Kalix och Kiruna kommer att behöva förändras.

– Jag ser framför mig att internmedicinen kommer att växa på sjukhusen, för det är de symptomen vi ser framförallt hos en åldrande befolkning.

Enligt planen ska landstinget koncentrera insatserna av opererande karaktär till vissa sjukhus. På samma sätt som ortopedin har lagts till Piteå och allmänkirurgi och urologi i Kalix.

Vad ser då Kent Ögren (S) och den politiska majoriteten för utmaningar?

– Att ta hand om de stora så kallade volymsjukdomarna, det vill säga cancer i första hand, stroke, hjärtinfarkt, hjärnblödning, diabetes och demens. De som har de sjukdomarna måste vi säkerställa att vi kan ta hand om i deras närmiljö och på ett bra sätt, avslutar Kent Ögren(S).

Den politiska oppositionen har inte lagt fram sin plan än, men den väntas komma inom kort.