Kalix

Spöknät beslagtogs

Fem olagliga nät hittades under helgen när länsstyrelsen genomförde en utökad fisketillsyn i kustområdet.

Länsstyrelsens utökade fisketillsyn i kustområdet har gett resultat under den gångna helgen. I Säivisnäs i Kalix kommun hittades fem olagligt utlagda nät.

Fyra av näten hade legat mycket lång tid i vattnet och innehöll mängder av död och döende fisk, skriver länsstyrelsen i ett pressmeddelande.

Enligt reglerna ska nät och andra redskap märkas med bland annat ägarens namn och adress, alternativt telefonnummer. Redskap som ligger fel eller som inte är märkta tas i beslag och lämnas till polismyndigheten tillsammans med en polisanmälan.

Nät som lämnas i vattnet fortsätter att "spökfiska" det vill säga de fortsätter fånga fisk och andra djur under lång tid.