Norrbotten

Funktionshindrade lever med sämre ekonomi

Det är dubbelt så vanligt att personer med funktionshinder lever på försörjningsstöd, det som tidigare kallades socialbidrag. Det är oroande, skriver Socialstyrelsen i en ny rapport.

Rapporten från Socialstyrelsen baseras på SCB:s statistik över hushållens ekonomi. Den visar bland annat att personer med funktionsnedsättning, jämfört med andra, oftare är ensamstående, lever på sjukpenning och försörjningsstöd. De har lägre disponibel inkomst och betydligt mer sällan löneinkomst under året.

Kurt Hofgren, vid Handikappföreningarnas samarbetsorganisation i Norrbotten:

– Rapporten bekräftar det jag hör dagligen. Det är allvarligt och det gör ont när man hör det här, säger han.

I rapporten "Inkomster och utgifter för vissa personer 20-64 år med funktionsnedsättningar" kontateras att personer med funktionsnedsättning gör fler besök i vården, har högre utgifter för hälso- sjukvård, läkemedel och tandvård än andra. De har också ökade kostnader för avgifter för olika hjälpmedel.

För att höja levnadsstandarden måste man skaffa arbete åt de som kan jobba, anser Kurt Hofgren, vid HSO Norrbotten.

– Se till att de som vill ha arbete och det är de allra flesta, får arbete. De som inte kan få ett arbete, se till att de får ersättning från Försäkringskassan på en rätt och rimlig nivå och att de som är arbetslösa får ersättning från Arbetsförmedlingen eller a-kassan på en rimlig nivå, säger Kurt Hofgren.

Han berättar också att kvinnor med funktionsnedsättning har svårare att få jobb med hyggliga löner än männen i samma situation

– Det vill säga att det ser likadant ut som i samhället för övrigt. Fast här är det större skillnader mellan män och kvinnors villkor på arbetsmarknaden, säger Kurt Hofgren.