pajala

"Finland har inte fått säga sitt"

De slutliga förhandlingarna om att ge tillstånd för Tapuli gruva och ett anrikningsverk i Kaunisvaara borde ha skjutits upp enligt Naturvårdsverket.

Gränsälvskommissionen har inlett förhandlingarna i Pajala i dag men Naturvårdsverket anser att Finland inte har fått chansen att yttra sig tillräckligt mycket om gruvplanerna.

Och det gör att Sverige riskerar att bryta mot en undertecknad FN-konvention. Det säger Egon Enocksson som jobbar på Naturvårdsverket i Stockholm och är ansvarig för den här typen av gränskontakter.

– Vi anser att det här strider mot vad Sverige har åtagit sig.

Det handlar om Esbo-konventionen som säger att om miljön i ett land kan påverkas av vad som försiggår i ett grannland, så ska land nummer ett först få veta vad som är på gång, och sedan få möjlighet att delta i att ta fram en miljökonsekvensbeskrivning.

För gruvplanerna i Pajala kommun har det här inte gjorts "klart".

Processen påbörjades för drygt ett år sedan men när ärendet sedan blev ett fall för Gränsälvskommissionen, och inte miljödomstolen, så stannade processen upp.

– Gränsälvskommissionen anser att de själva sköter alla kontakter med Finland, säger Egon Enocksson som tycker att det inte räcker.

– Gränsälvskommissionen hanterar bara vattenfrågor och fiskefrågor medan det här handlar om många andra frågor och miljökonsekvenser som kan drabba Finland.

Nu får Naturvårdsverket tid på sig att samråda med Finland tills ett beslut om gruvtillstånd kommer efter förhandlingarna. När det kommer vet man inte än.

Egon Enocksson säger att Naturvårdsverket först måste få tag på kopior av de miljökonsekvensbeskrivningar som gjorts, och att det är oklart vilken betydelse finska synpunkter får nu när förhandlingarna redan är i gång.