Arjeplog

Bly hot mot flugsnappare

Trots minskade metallutsläpp är den insektsätande fågeln svartvit flugsnappare fortfarande påverkad kring Laisvallgruvan. Det visar Åsa Berglund, Umeå universitet, i sin doktorsavhandling.

Hon har i sitt arbete studerat flugsnappare kring den numera nedlagda blygruvan med anrikningsverk i Laisvall och smältverket i Rönnskär.

Vid Laisvallgruvan, som ligger i Arjeplog kommun, har hon undersökt populationer av flugsnappare före och efter det att industrin stängdes 2001.

– Blyhalterna i fågelungarna har visserligen sjunkit i samma takt som blynedfallet, men efter fem år är det fortfarande hög dödlighet bland ungarna och de har en försämrad hälsa. Det avspeglas i bland annat låga blodvärden, berättar Åsa Berglund.