Norrbotten

Rekordpriser på timmer

Priserna på timmer i Norrbotten närmar sig rekordnivåer och ligger nu på samma höga nivåer som under den senaste högkonjunkturen, enligt Roger Johansson, marknadsansvarig på Sveaskog i Norrbotten.

Det är bristen på råvara som är orsaken till den höga prisnivåerna. Det gör att många finska bolag väljer att sälja sin råvara till Sverige.