Luleå

Funktionshindrade barn nekas hjälp

Luleå kommun vill inte ge ledsagarservice till tre elever i samband med att de tar sig till och från sin skola.

De tre barnen, som är funktionshindrade, har vunnit i länsrätten och kammarrätten, men kommunen överklagar nu till Regeringsrätten.

Ledsagarservice finns för att en person med funktionshinder ska kunna leva som andra.