Mer varg där det redan finns

Det börjar nu klarna var i landet varg ska sättas ut.
Det visar en lägesrapport från Naturvårdsverket som visar vilka kriterier som ska uppfyllas.
Och det är områden som sedan tidigare har varg som är aktuella, dock inte renskötselområdet.

- En utgångspunkt är ju att det kan vara lämpligt att placera de nya vargarna i anslutning till befintliga vargrevir för att öka chansen till reproduktion. I de områden där det finns varg finns det också bättre förutsättningar när det gäller människor. Det finns mer vana av vargar, säger Helene Lindahl Vik, naturvårdshandläggare på Naturvårdsverket.

Det var i oktober förra året som regeringen fattade beslut kring en ny förvaltning av rovdjur. För varg innehöll den tre delar:

Att licensjakt skulle införas; att öka det regionala inflytande; och att bättra på den genetiska statusen, bland annat genom inplantering eller flyttning av 20 vargar.

Arbetet med att hitta en lösning med hur inplanteringen och flyttningen ska gå till ska vara klart till den sista oktober. Då ska naturvårdsverket rapportera till regeringen till vilka områden vargar ska flyttas och mycket tyder på att vargarna kommer att placeras i syd och mellansverige.

I gruppen som ska utse kriterierna för vart vargarna ska placeras finns en rad forskare, myndigheter och organisationer. Forskare ska komma med sina rapporter i slutet av augusti. Bland annat ska det redovisas var det bästa genmaterialet finns, alltså vart vargarna ska tas ifrån. Men också människornas inställning till varg.

De som sen ska fatta beslutet om den slutgiltiga placeringen är inte klart men mycket tyder på att det ska fattas lokalt av länsstyrelserna, enligt Helene Lindahl Vik

- Så långt som diskussion kommit nu så bör det ju vara den regionala nivån som ska fatta beslut om exakt var de ska placeras, säger Helene Lindahl Vik.

Flera av de myndigheter och forskare som är inblande i att ta fram var utplanteringen av varg i Sverige ska ske, anser att tiden för utredningen är för kort då det är en känslig fråga.

Olof Liberg forskare från Grimsö som ska leverera information kring var vargarna ska hämtas från, säger att det inte kommer att hinna bli klart.

Även Mats Hindström från länsstyrelsen i Gävleborg, som är ett av de län som kan beröras utsättning, menar att det är bråttom. Och han får medhåll av Naturvårdsverket

- Det kommer att bli intensivt. Naturvårdsverket kommer givetvis att redovisa till regeringen med all den information som vi har och skulle det vara så att det är någon information som inte finns så får man redovisa det senare, säger Helene Lindahl Vik.

Den 31 oktober ska Statens jordbruksverk, Naturvårdsverket och Statens veterinärmedicinska anstalt i samråd med länsstyrelserna, Tullverket, jägarorganisationerna och övriga berörda redovisa sitt uppdrag till regeringen.

Uppdraget fick de den 4 mars 2010.