Risk för sorkfeber

Det är ovanligt gott om skogssork i markerna i år. Det innebär en ökad risk för att människor ska bli drabbade av sorkfeber. Det varnar forskare vid Sveriges Lantbruksuniversitet, SLU, i Umeå för.

Det tycks som om skogsorkarna i år åte igen blir många. Forskarna vid miljöanalysavdelningen på Sveriges Lantbruksunviersitet i Umeå har under de två senaste månaderna fångat många sorkar i fällor och det är en rätt säker förutsägelse för att vi i höst och i vinter går mot ett riktigt sorkår.

Något som alltså också betyder att det kan bli många fall av sorkfeber när skogsorken sprider viruset sorkfeber vidare till människor.

Överföringen till människan - enligt vad forskningen vet idag - sker sker sannolikt via inandningsluften, alltså det man andas in om man är in närheten av sorkar. Det man ska vara särskilt försiktigt med är spillningen från sorken, om man vistas där det finns skogssork. Men sorkar som bär på smittan utsöndrar även viruset via saliven och urinen.

De flesta som drabbas av sorkfeber smittas när de t ex städar på vinden eller i uthus eller när de bär in ved.

Sorkfeber kan vara ett livshotande tillstånd med hög feber, huvudvärk, muskelväk och senare även buksmärtor och tydlig påverkan på njurarna.