Övertorneå

Fortsatt vattenbrist

Det råder vattenbristen i sex byar i Övertorneå kommun orsaken är att en av brunnarna som förser byarna med vatten är otjänligt på grund av för höga halter mangan, och stängdes därför av redan i höstas.

Det har varit brist på vatten i byarna sen midsommarhelgen. På kommunen arbetar man med att lösa problemet för att kunna ta den avstängda brunnen i bruk så snart som möjligt. De berörda byarna är Soukolojärvi, Soukolojoki, Korva, Övre Kuivakangas, Nedre Kuivakangas samt Västra Kuivakangas.