Norrbotten

Fler gastankställen

I sommar så öppnar tio nya ställen där den som har bil som drivs med gas kan tanka runt om i Sverige. Med de nya stationerna så har Sverige närmare 120 gastankställen från Boden i norr till Trelleborg i söder.

Men i Sverige står gasfordonen i dag för mindre än en procent av det totala antalet fordon.