Norrbotten

Skit i vattnet

Det nya regelverket för fritidsbåtägare som innebär att det blir förbjudet att släppa ut toalettavfall i vattnet håller just nu på att utarbetas.

I Sverige ska de nya reglerna gälla från 2014. Men trots att nya regler ska börja gälla, är det få båtägare som har börjat anpassa sig.

Peter Furman i Ettans hamn i Luleå gör som de flesta andra när han tömmer toan.

- Vi tömmer toaletten till havs. Vi har en hålltank först som rymmer 50 liter, när den är full töms den till havs. Men vi ser till att tömma den långt ut och lång från land, säger han.

På många håll runt om i Sverige finns det redan nu speciella sugstationer för att tömma toaletterna, men det är få som använder sig av möjligheten.

I Södra hamn i Luleå finns en som sällan används säger Fredrik Erlandsson.

- Vi har haft den ett antal år nu med det är tydligen inte så många som känner till den, säger han.

Transportstyrelsen har fått i uppdrag av regeringen att genomföra ett förbud mot att släppa ut skit i vattnet. Förbudet ska arbetas fram för att börja gälla 2014. Så idag finns det inget lagligt hinder för att tömma toaletterna i vattnet, men av östersjöländerna så är Sverige det enda land där det är tillåtet. Trots att vi har skrivit på en överenskommelse.

I Finland har lagen funnits i flera år, Raimo Verkasalo båtägare från Finland med på besök i Luleå tycker att det är självklart att tömma båttoaletten i land

- Jag har en septitank i båten och när den behöver tömmas så gör vi det på land.

Men bland de svenska båtägarna är inställningen en annan säger Anna Ehn på Båtmiljö.se

- Jag skullle säga att det är ovanligt att man tömmer sina toaletter i land. Det är några få procent som tömmer i land.

Fram till 2014 har de svenska båtägarna på sig att anpassa sig till de nya reglerna. Sen kan man bli bötfälld om man släpper ut skiten i vattnet. Mest troligt är det kustbevakningen som ska stå för kontrollerna, säger Erik Eklund på Transportstyrelen som fått regeringens uppdrag att genomföra förbudet.

-Man ska göra kontrollerna i samband med när man gör andra kontroller, till exempel hastighets- eller alkoholkontroller. Den som bryter mot lagen kommer mest troligt också att dömas till ett bötesstraff, säger han