Norrbotten

Färre tandvårdskliniker

Under de senaste tio åren har var fjärde folktandvårdsklinik i landet lagts ned.

I Norrbotten har fyra kliniker slagits ihop, två i Luleå och två i Piteå, och sex småkliniker i byar i länet har tagits bort för att flyttas till de större orterna.

Minskad befolkning och färre barn är några av skälen till förändringarna, enligt Stefan Ahrner som är ekonomichef på Folktandvården i Norrbotten.

Utöver de fyra klinikerna i Piteå och Luleå väntar nu även Björknäs folktandvård och Medborgarhuset i Boden på att slås samman.