Stubbar räddar insekter

Skogsbruket kan göra en stor insats för att rädda hotade arter. Det enda som krävs är att man lämnar ett större antal högstubbar kvar efter en avverkning.

Enligt nya rön utnyttjas stubbarna på hyggen av långt fler hotade insekter än vad man tidigare trott.

- Ett bra hygge kan faktiskt bli en nyckelbiotop för många arter, säger Anders Linde, forskare vid institutionen för entomologi på Lantbruksuniversitet i Uppsala.

I sin doktorsavhandling visar han att skogsbruket, rätt skött, kan fylla en viktig funktion inom naturvården.