Tvetydigt yttrande kunde stoppat vindkraftpark

Arjeplogs kommuns yttrande över planerna på 10 vindkraftverk på berget Uljabuouda kunde ha stoppat hela projektet. Trots att kommunen vill att vindkraftparken ska byggas. Nu ska yttrandet skrivas om.

Det är ett yttrande till regeringen som formulerats så motsägelsefullt att det kan tolkas som att kommunen tänker utnyttja sin vetorätt för att stoppa vindkraftparken. Det kunde ha tvingat regeringen att säga nej till projektet trots att kommunen sagt sig stödja det. Miljödepartementet har informerat kommunen om tvetydigheten.

Enligt kommunalrådet Bengt-Urban Fransson (s) i Arjeplog ska kommunfullmäktige på måndag nästa vecka behandla ärendet igen så att man kan skicka ett nytt yttrande som inte kan misstolkas.

– Kommunen är ju positiv till en vindkraftpark på Uljabuouda, betonar han.

Vindkraftsplanerna fick i maj förra året klartecken av miljödomstolen, men de måste också prövas av regeringen eftersom länsstyrelsen i Norrbotten är emot projektet och vill göra området till naturreservat.

Enligt handläggaren på miljödepartementet, Johan Svensson, kan regeringens beslut väntas tidigast i mitten av maj, flera månader försenat på grund av det motsägelsefulla yttrandet från Arjeplogs kommun.