Minskade utsläpp från reningsverk

Utsläppen av näringsämnen och syreförbrukande substanser från de kommunala reningsverken fortsätter att minska.

Det visar en färsk rapport för 2002 som producerats på uppdrag av Naturvårdsverket.

Minskningen beror främst på att 2002 var ett torrt år så att kommunerna inte behövde släppa ut avloppsvattnet orenat när det regnade mycket.

Men minskningen beror också på att ytterligare några reningsverk förbättrat sin kväverening.