Sveaskog granskas av konkurrensverket

Den statliga myndigheten konkurrensverket kommer nu att granska om den statliga skogsjätten Sveaskog bryter mot konkurrenslagarna.

I höstas startade Konkurrensverket en förstudie och har därefter sett att det finns anledning att gå vidare och titta närmare på saken.

Problematiken berör främst Norrbotten och norra Västerbotten där Sveaskog har ett väldigt stort skogsinnehav.

Om verket skulle finna att Sveaskog överträder konkurrenslagen kan företaget åläggas att upphöra med viss verksamhet och hotas av stämning.