Barnen ska hjälpa Luleå kommun att fatta rätt beslut

Luleå har som en av två kommuner i landet utsetts till pilotkommun i Rädda barnens projekt ”Artikel 12 i teori och praktik”. Det handlar om att stärka barn och ungdomars rättigheter samtidigt som man utvecklar kommunens arbetsformer så att de bättre passar för barn och ungdomar. Allt för att de ska få en bättre möjlighet att påverka de beslut som fattas i kommunen.

Pilotprojketet där Rädda barnen har utsett Luleå och Landskrona till pilotkommuner innebär att man ska samarbeta för att förbättra barnen och ungdomarnas möjligheter att delta i och ha inflytande över de politiskt fattade besluten.

– För oss var Luleå kommun ett enkelt val. De har redan visat att de vill utveckla sina arbetsformer, säger Rädda barnens projektledare Karin Fryk.

Något som bidrog till att Luleå fick bli en pilotkommun är att kommunstyrelsen i Luleå har beslutat att man ska förbättra dialogen med barn och ungdomar. Man ska göra det i ett brett samråd så att alla grupper, i olika åldrar och med olika intressen, kan göra sin röst hörd och inte bara de som redan i dag syns och hörs.

Barnen kan göra att skattemedlen används på rätt sätt

Förutom att barn och ungdomar ska bli mer delaktiga i den kommunala demokratin handlar det även om att göra Luleå mer attraktiv som kommun. Det säger kommunstyrelsens vice ordförande Börje Lööw (v). Han betonar också vikten av att kommunens pengar ska användas på rätt sätt.

– Det är ju inte säkert att vi vuxna är de bäst skickade att alltid veta vad barn och ungdomar tycker är rätt fördelade pengar utan vi behöver deras röst, åsikter och förslag för att kunna lägga pengar på rätt ställen, säger Börje Lööw.

Carin Sjöblom
carin.sjoblom@sr.se