Norrbotten hjälper Karelen med ungdomsproblem

Nu ska den ryska delrepubliken Karelen få hjälp från Norrbotten med sitt hälsoarbete bland unga. Problemen är stora med alkohol, knark och kriminalitet. Här kan svenska erfarenheter vara till hjälp.

Just nu besöks Haparanda, Boden och Piteå av en grupp på 15 personer från Karelen. Med i gruppen är bland andra vice borgmästaren Vladimir Petrov, vice utbildningsminister Anatolij Karmazin och chefen för Folkhälsocentret i huvudstaden Petrozavodsk, Marina Markelova.

Meningen är att ryssarna ska ta med sig erfarenheter från det förebyggande hälsoarbetet bland unga i Norrbotten till skolorna i Karelen.

Marina Markelova säger att myndigheterna nu satsar på förebyggande arbete bland dem, som är mellan 11 och 16 år. Alkoholdrickandet har blivit en livsstil i Karelen och många förgiftas av både sprit av öl. Även knarkandet är stort och heroinmissbruk förekommer. Här gäller det att hjälpa de unga att klara sig från problemen.

Samarbetet med Norrbotten ska pågår i två år och om det blir framgångsrikt ska modellen för folkhälsoprojektet överföras till alla skolor i Karelen.

Bakom projektet står Länsstyrelsen och Sida, och det finansieras av EU.

Niklas Jälén, SR Norrbotten