Högre elpriser befarar Villaägarna

Elpriserna kommer att stiga som en följd av att Sverige inför handel med utsläppsrätter. Det befarar såväl Villaägarförbundet som Skogsindustrierna.

Villaägarnas regionansvarige Janne Norberg tror att handeln med utsläppsrätter kan slå hårt mot villaägarna.

- Ja jag är ju rädd för att vi får räkna med en prisökning på elen och jag är rädd för att den kan bli ganska stor också, säger han.

I torsdags presenterades regeringens- och samarbetspartiernas fördelningsplan för utsläppsrätter av koldioxid som stål och gruvindusrin är ganska nöjda med även om det finns vissa principiella och långsiktiga invändingar därifrån. Men branchföreningen Skogsindustrierna befarar att elpriserna kommer att stiga. Det gör även Gunnar Lundkvist tekniskt chef på det holländskt ägda Kappa kraftliner i Piteå som förbrukar mycket elenergi i sin produktion. Trots att regeringen räknar med att den svenska energisektorn till och med kan stärka sin konkurrenskraft som en följd av utsläppshandeln så befarar ändå Villaägarnas regionansvarige Janne Norberg att det blir höjningar.

- I och med att det fossila bränslet blir dyrare genom beskattningen så kommer det att påverka elpriset, säger han. Han menar att även om det bara är tio procent som produceras med fossilt bränsle så finns det en uppenbar fara för elprishöjningar. Anledningen är att det är den sist producerade kilovattimmen som styr priset.

- Jag är orolig för att vi kommer att drabbas av höjningar igen, säger han.