Norrbotten

Färre djur körs på i länet

I Norrbotten inträffar betydligt färre viltolyckor än i många andra län.

Enligt statistik från Nationella Viltolycksrådet har drygt 360 djur förolyckats i Norrbotten i år. Det är bara på Gotland som färre djur omkom i trafiken.

Flest viltolyckor inträffar i tättbefolkade län söderut. I Västra Götaland har det varit över 4300 viltolyckor hittills i år.

I norr är det mest älg som körs på, medan det i övriga landet är rådjuren som oftast råkar illa ut.

Ren räknas som tamdjur, men där toppar Norrbotten statistiken med över 570 påkörda renar hittills i år.