Ståljätte minskar

Stålverket Outokumpu genomför ett stort energibesparande projekt vid produktionsanläggningen i Torneå.

Totalt 50 separata kylkompressorer i kallvalsningsanläggningen kommer att ersättas med ett nytt centraliserat kylsystem. Det innebär att den årliga elkonsumtionen minskar med 11 GWh, vilket motavarar årsförbrukningen för 440 villor.

Dessutom minskar det nya systemet utsläppen av koldioxid med 6 700 ton. Som en del i finansieringen lämnar finska staten ett bidrag på 2 miljoner euro till projektet som utgör en betydande energibesparing.

"Det här projektet är en extremt viktig åtgärd för att spara energi. Det här är en mycket kostnadseffektiv lösning", säger Hannu Hautala som är chef för Torneåanläggningen.

Det nya systemet tas i bruk i slutet av 2011.