Sverige

Höjda taxeringsvärden

Taxeringsvärdena på lantbruksfastigheter kommer att höjas med i genomsnitt 25 procent jämfört med de nuvarande taxeringsvärdena som togs fram för tre år sedan.

– Försäljningspriserna för lantbruksfastigheter har stigit och höjningen på 25 procent speglar prisutvecklingen under åren 2007 - 2009. Den största ökningen ligger på skogsmark där den genomsnittliga höjningen uppgår till 30 procent, säger Erik Rydelid, verksamhetsutvecklare på Skatteverket.

Lokalt kan avvikelserna vara väldigt stora när det gäller taxeringen av lantbruksfastigheter.