Trångt med stora ungdomskullar i Piteås skolor

Det kommer att bli trångt och på vissa håll överfullt på gymnasieskolorna inom de närmaste åren. Anledningen är att de stora barnkullarna 80-talet och början av 90-talet nu är i tonåren. Vid Strömbackaskolan i Piteå kommer inte eleverna att rymmas om tre år, säger gymnasiechefen Eva Jordahl.

- Det är framför allt vid de praktiska utbildningarna som det kommer att bli trångt säger, Eva Jordahl. Det beror på att vi inte kan bygga ut verkstäderna för några år när elevantalet är stort, utan vi måste hitta andra lösningar.

Hon säger vidare att de teoretiska utbildningarna kan lättare ta emot elevökningen eftersom det är lättare att hitta lokaler för undervisning.

-Det finns exempelvis delar av byggprogrammet där vi vet att näringslivet ropar efter yrkesmänniskor och det finns även fler områden också säger Eva Jordahl.

Elevökningen i Piteå kommer att nå sin topp 2007 då närmare 1900 studerande ska rymmas i Strömbackaskolan. Ökningen kan jämföras med att en extra högstadieskola på 350 elever ska inrymmas i lokaler som inte alls är anpassad. Och framförallt är det på de praktiska utbildningarna som det kommer att bli trångt. Därför ser nu ledning för gymnasieskolan över möjligheten att nyttja lokalerna maximalt genom att tidigarelägga skoldagen för endel elever medan andra börjar senare och får avsluta sin skoldag senare under eftermiddagen.

Tommy Lundgren som pluggar vid elprogrammet vid strömbackaskolan har en klar uppfattning om hur man ska lösa problemet.

-Skicka elever på mer arbetsplatsförlagd utbildning och mer praktik. Det är ett bra sätt att lära sig yrket och hur det fungerar i verkliga livet, säger han. Däremot tror inte Tommy Lundgren på förskjuten skolgång.

-Alla vill börja från morgonen och sluta tidigare under eftermiddagen, jag tror inte någon gillar att börja senare och vara kvar längre i skolan, säger han.