Gällivare

Snö tog död på Contorta

Upp till hälften av alla contorta-tallar i ett område i Ätnarova i Gällivare kommun har förstörts av förra vinterns snötyngd. Contortan infördes i Sverige på 80-talet och den hårda debatten gjorde att restriktioner infördes. Restriktioner som Skogsstyrelsen nu vill häva.

Men Per Hansson vid Sveriges Lantbruksuniversitet är av en annan uppfattning.

- Jag som skogspatolog är medveten om de risker som finns för contortatall i kärva lägen och framför allt om man planterat den på gamla granmarker. I finjordsrika marker och om det blir mycket snö så innebär det stora problem med contortatallen som välter på grund av snötyngden.

Per Hansson berättar vidare när han var på försöksparken i Ätnarova i somras och fick som han säger en chockartad upplevelse av att se hur känslig contortatallen är för en besvärlig vinter.

Nu har Skogsstyrelsen föreslagit att man ska ta bort de återstående restriktionerna som finns på contortan men det tycker Per Hansson är fel.

- Man ska överväga väldigt, väldigt noga innan man tar bort restriktionerna. Man kan lura skogsägarna att tro att det går bra att odla contorta här uppe.