Norrbotten

Fyra blir två

En stor medieförändring har presenterats för norrbottningarna. Fyra medieföretag ska koncentreras till två. Tv-kanalen 24 Norrbotten ska slås ihop med Kuriren och gratistidningen Extra slås ihop med NSD.

Och trots att alla har samma ägare så finns det ingen risk för ytterligare sammanslagningar menar Erik Ranängen vd för Norrbottens media som äger samtliga mediaföretag. 

- Vi har inga såna planer, jag ser det inte som någon bra idé att göra på det sättet. Den har vi ingen anledning att göra.

Han säger vidare att han känner igen diskussionerna med att de två tidningarna i framtiden kommer att slås ihop men att det inte finns med i deras agenda.

- Vi har tydliga direktiv från våra ägare att våra tidningar ska jobba i fullständig redaktionell  konkurrens , det gör vi idag och det kommer vi att göra i framtiden också.  

 Förändringen inom medieföretaget Norrbottens media med att koncentrera dagens fyra redaktioner till två har inget att göra med neddragningar utan det är tvärt om menar vd Erik Ranängen, en satsning.

När det gäller de två tidningarna NSD och Kuriren så har det allt sedan de fick samma ägare funnits farhågor om att de ska slås ihop. Och mediedebattören Lars Lindberg tidigare chefredaktören på NSD tycker sig redan se tecken:

- Erik Ranängen talar om ägardirektiven att det ska vara stark konkurrens mellan tidningarna och så länge det nånsin går kommer man nog att hålla tidningarna separerade för läsarna, men jag ser redan idag som läsare av båda tidningarna att annonser och bilagor är samma, så det sker en koncentration. Anledningen till det är att ägaren Norrköpings Tidningar som i sin tur äger Norrbottens media vill ha tillbaka satsade pengar och de har egentligen ingen publicistisk idé, säger Lars Lindberg.