Kiruna

En miljon till gruvstadspark

Statens konstråd har beslutet lägga en miljon kronor på att ta fram idéer och skisser på hur den så kallade gruvstadsparken i Kiruna ska utformas.

Fyra konstnärer kommer att medverka. Jobbet drar igång nu under hösten och kommer att pågå under hela nästa år. Ett uppdrag blir att gestalta gränsen mellan park och gruva.

Kirunas stadsarkitekt Thomas Nylund hoppas att konstnärernas medverkan kommer att skapa mervärden i gruvstadsparken och att det blir någonting spektakulärt som lockar besökare.