Norrbotten

Ny forskning om björnstammen

Idag presenteras en ny avhandling om den svenska björnstammen.

Jonas Kindberg skriver i sin avhandling att björnar helst bor en mil från tätare bebyggelse och är mer aktiva nattetid samt i gryning och skymning.

Avhandlingen har också visat att jägarnas observationer stämmer väl överens med metoder som bygger på dna från insamlad björnspillning.