ÖVERTORNEÅ

Ekfors Kraft tvångsförvaltas

Förvaltningsrätten i Linköping fattade idag ett tillfälligt beslut om att Ekfors Kraft ska tvångsförvaltas. Advokaten Johan Gullesjö har utsetts till särskild förvaltare och ska nu överta driften av företagets elanläggning.

Energimarknadsinspektionen (EI) skriver i ett pressmeddelande att de missförhållanden som finns ska rättas till. Bland annat handlar det om att koppla in anläggningar till nätet igen och att lämna in redovisning till EI.

Det arbete som förvaltaren ska utföra är omfattande och kan ta tid, enligt myndigheten.

--Förvaltningsrättens beslut är ett viktigt led i vårt arbete med att säkerställa att Ekfors Kraft följer lagen. Vi ser nu fram mot att förvaltningsrätten tar slutlig ställning i frågan, skriver chefsjurist Göran Morén i pressmeddelandet.

Det tillfälliga beslutet gäller till dess att förvaltningsrätten fattar ett slutligt beslut. Det kan överklagas, men börja gälla omedelbart.