Landstinget

Patienter lämnar landstingsvården

Landstingets politiker aviserar nu uppsägningar i primärvården. 11 000 norrbottningar har lämnat landstingets vård och gått till privata vårdgivare i Piteå och Luleå.

Oron sprider sig bland personalen inom primärvården.

Länets största vårdcentral, Stadsviken i Luleå, har tappat drygt tio procent av patienterna sedan vårdvalet infördes för nio månader sedan eller 1 713 patienter.

Andra exempel i Luleå är Örnäset 881 patienter, Gammelstad 660 patienter... De landstingsdrivna vårdcentralerna i Piteå har tappat 2 423 patienter: Öjebyn 887 och Furunäset 719.

– Nu ska alla vårdcentraler konkurrera på samma villkor enligt beslut. Det blir en utmaning att ta hand om tappet som vi har på våra vårdcentraler. Det kommer att påverka personalen om man exempelvis har 1 500 färre patienter, säger landstingsrådet Kent Ögren (S).

– Men vi hade ändå spått ett något värre scenario, att cirka 20 000 patienter skulle lämna landstingsvården vid denna tid, säger Ögren.

Var du för eller mot vårdvalet när det infördes?

– Jag var emot, säger Kent Ögren (S).

Men Bo Hultin, gruppledare för Moderaterna i landstinget är mer positiv.

– Det kommer naturligtvis att bli uppsägningar. Men den rekrytering som sker, den kommer ju från landstinget, så det blir en överflyttning av personal, säger han.

– Det är positivt att så många hittills har tagit chansen att välja var de ska vårdas, enligt Alliansregeringens beslut. Elva tusen har gått till de privata vården och femtio tusen har listat sig för att byta inom landstingets vårdcentral, säger Bo Hultin (M).