Luleå

Mycket att diskutera

När många människor förlorat arbetet i finanskrisens spår, och flera har blivit utförsäkrade av Försäkringskassan, så har kommunernas socialchefer mycket att fundera över. I dagarna träffas det i Luleå.

Igår, i dag och i morgon träffas landets socialchefer i Kulturens hus i Luleå för att ha sin årliga konferens som Föreningen Sveriges socialchefer, FSS, arrangerar.

– Syftet är att vi ska träffas och lära oss saker. Vi ska bli inspirerade och få ny kunskap men vi ska också träffa varandra och kunna nätverka, säger Lotta Persson som är socialchef i Botkyrka men också ordförande för FSS.

Hon tror att alla människor som behöver socialförvaltningernas insatser får nytta av det cheferna lär sig under konferensdagarna.

– Jag tror att det gör väldigt stor skillnad. Vi måste ha varandra för att kunna lösa de frågor som vi står inför varje dag.

När många av de 400 konferensdeltagarna, som är både socialchefer och politiker, väller ut från stora salen och det senaste föredraget så blir det ett enda jättemingel.

Här finns montrar med information från fackföreningar, intresseorganisationer och företag. Och de flesta verkar dricka sitt kaffe på stående fot, upptagna i samtal.

Men även om mycket går ut på att lära sig av hur kollegorna hanterat problem och brist på resurser på olika håll i landet, och hur man kan ha bättre kontakt mellan myndigheter, finns det mer som får plats under de här dagarna.

– Vi tittar också på frågor som ska vara betydligt mer långsiktiga, som handlar om förtroendet för socialtjänsten och som framför allt handlar om vad människor får ut av socialtjänten. Vad det blir för resultat. Och det handlar om vår kompetensutveckling. Det handlar om att vi ska jobba med metoder som är bra och som ger resultat, säger Lotta Persson.