Landstinget

Unga väljer privat vård

Många väljer att lämna landstingets vårdcentraler till förmån för privata vårdgivare. Stadsvikens vårdcentral i Luleå är länets största och där är patienttappet drygt tio procent.

– Det är förhållandevis friska och unga personer som väljer andra alternativ, säger Kristina Renkvist, verksamhetschef vid Stadsvikens vårdcentral i Luleå.

Hon tycker inte att ersättningsnivån för de äldsta och svårast sjuka är tillräckligt hög och befarar uppsägningar.

– Verksamheten är redan hårt nedbantad och måste vi spara pengar är det på personalen det måste ske.