Luleå

Tidig skolhjälp ger stora vinster

Mycket stora besparingar kan göras i samhället om vi blir bättre på att tidigt ge hjälp åt barn och unga med problem.

Det menar nationalekonomen Ingvar Nilsson som föreläste under en konferens för socialchefer i Luleå i går. Och så ger han ett par räkneexempel på det.

– En heroin- eller amfetaminmissbrukare som är ute på gatan kostar årligen samhället uppemot två miljoner kronor. En annan måttstock är att en ung kille eller tjej som har misslyckats i skolan, inte kommer in på arbetsmarknaden, och resten av livet befinner sig i någon form av försörjning och annat utanförskap, kostar under sin livstid mellan tio och femton miljoner kronor.

Enligt Ingvar Nilsson upptäcks det ibland i skolan att ett barn har problem, men inget görs.

– Det finns jättemånga barn som går igenom skolan med en behandlingsbar dyslexi som är väldigt billig att hantera, och man vet idag exakt vad man ska göra. Men eftersom det är för dyrt för en rektor eller en skolchef så tar man inte tag i det, säger han.

Lösningen måste i första hand bli att få myndigheter hålla bättre kontakt med varandra, menar Ingvar Nilsson. Och även vara beredda att ändra på hela organisations-system. Norrköpings kommun har till exempel satsat 34 miljoner i en social investeringsfond.

De här tankarna gillas också av Greger Pettersson som är verksamhetschef på socialtjänsten i Piteå.

– Om vi skulle börja tänka annorlunda och ändra våra organisationer och system skulle vi kunna tjäna massor med pengar och börja tänka att investera i människor tidigt, säger han.

– Egentligen skulle man skatteväxla och föra över Kriminalvårdens budget till skolan. Då börjar man tänka i rätt riktning.