900 björnar i länet

Aldrig har vi haft så bra koll på hur många björnar det finns, trots det så är siffran på hur många det finns i Norrbotten ganska osäker.

Jonas Kindberg vid Sveriges lantbruksuniversitet har presenterat sin avhandling som handlar om björnstammens utbredning. Han menar att jägarnas observationer tillsammans med den pågående spillningsinventeringen kommer att bidra till att få exaktare siffror.

-  Vi har gjort en uppskattning av björnstammen i Norrbotten som bygger på vad vi vet om sambandet och observationer i Västerbotten, och då har vi uppskattat björnstammen i Norrbotten till 900 björnar. Men vi är ganska osäkra på siffrorna. Men den spillningsinventering som nu genomförs hoppas vi ska bli ett litet facit på hur många det finns, säger Jonas Kindberg.

De björnobservationer som gjorts av jägare under älgjakten är det som Kindberg vill lyfta fram i sin avhandling som ett bevis på att den fungerar som en mätare på hur många björnar som finns i ett område.

-  Det är en väldigt viktig slutsats framförallt för förvaltningen då det är en metod vi använder hela tiden och den är relativt billig.

Hur man kan då använda de fakta som du har lagt fram?

- Det man har gjort är att man redan har använt uppgifterna för att sätta kvoterna på hur stor björnavskjutningen ska vara. Då det är svårt att mäta hur mycket björn det finns får man ändå med denhär metoden en uppfattning som hur många björnar det finns och hur många man vill ha i framtiden.