Haparanda

Tvångsförvaltaren fixade strömmen

På lördagen slogs strömmen på i de flesta delar av Haparanda kommun där Ekfors kraft hade slagit av strömmen.

Mattila norra pumpstation, Karungi vattenverk, Karungi skola och Korpikylä pumpstation och gatubelysningen i området är nu på sedan tvångsförvaltaren Johan Gullesjö tagit över anläggningen. De delar som inte har ström kommer att slås på i början av veckan.

- Det här känns bra, säger Patrik Oja kommunchef i Haparanda. Det är bra att vi har en part att prata med det har vi inte haft hittills trots att vi har försökt med alla medel.

Ekfors kraft har under en längre tid legat i konflikt med Haparanda kommun kring gatubelysningen i de norra byarna. Det slutade med att kommunen byggde ett eget gatubelysningsnät som de efter en del turer fick tända i början av september efter att regeringen gett klartecken. Men bara några dagar senare släcktes belysningen igen av Ekfors kraft och då blev det också strömlöst i Karungi skola och vattenverk, Mattila pumpstation och Korpikylä pumpstation. Sedan dess har Energimarknadsinspektionen begärt att den del av bolaget som har hand om elektriska anläggningen ska tvångsförvaltas. De har också fått ett vitesföreläggande på en miljon kronor för varje påbörjad vecka som inte strömmen kopplas på.

Som tvångsförvaltare har Johan Gullesjö utsetts och två dagar efter att han tillträtt som ansvarig för bolaget så slogs strömmen på. Men någon direkt förklaring till varför det gått då fort för honom har han inte:

- Jag fick förordnandet i fredags där det stod vilka missförhållanden som skulle åtgärdas, bland annat Haparanda kommun och anslutningen till nätet och det prioriterade jag. Och efter att ha gått igenom de papper som fanns och konstaterat att anläggningen var besiktigad och klar så var det bara att slå på strömmen.

Själva arbetet med att slå på strömmen gjorde elektriker och anställda på Haparanda kommun på uppdrag av Gullesjö som var med vid hela processen som tog nästa hela dagen.

- Det var bara att sätta i några proppar, men på ett ställe var det låst så vi fick knipsa upp ett hänglås. Men det var ingen komplicerad historia, säger Johan Gullesjö som nu är den som är ansvarig för den elektriska anläggningen.

Nästa viktiga del för förvaltaren är att få träffa representanter för bolaget och därigenom få kontakt med alla abonnenter.

-  Det är ju flera tusen abonnenter och får jag inte hjälp av bolaget med det så kommer det att ta en lång tid, säger Johan Gullesjö.

För Haparanda kommun återstår nu att se om de kan få igen de 350 000 kronor som det kostat kommunen att ha anläggningarna igång med hjälp av dieselverk. Enligt kommunchefen Patrik Oja ska de försöka få igen pengarna genom att göra en skadeståndsanmälan.