Erfarenhetsutbyte för bra järnvägsbygge

Representanter för projektet Norrbotniabanan besökte Eskilstuna i går för att ta reda på hur Svealandsbanan och Mälarbanan påverkat regionen och för att dra nytta av erfarenheterna kring byggandet av järnvägen där.

Representanter för projektet Norrbotniabanan besökte Eskilstuna i går för att ta reda på hur Svealandsbanan och Mälarbanan påverkat regionen och för att dra nytta av erfarenheterna kring byggandet av järnvägen där.

– Det är hela planeringsprocessen, vilka frågor som är viktiga i ett inledande skede och hur man bär sig åt för att bygga bra. Vi vill lyssna på de fallgropar man gått i så vi inte går i samma, säger Christina Falk som är projektledare för Norrbotniabanan.

Omkring 25 personer från kommuner, länsstyrelser och landsting fanns med på resan.