PITEÅ

Tidsfrist för skogsplantering

En skogsbrukare i Piteå kommun får ytterligare ett år på sig att plantera ny skog enligt ett  vitesföreläggande som Skogsstyrelsen riktar mot honom.

Det har kammrrätten beslutat.

Nyplanteringen skulle egentligen ha varit genomförd i augusti 2009, men tidsfristen flyttades först fram ett år av länsrätten, och nu alltså ytterligare ett år av kammarrätten.