NORRBOTTEN

Blåbärsextrakt kan bli storindustri

Ett första steg mot en svensk bärextraktindustri tas nu av SIK, industriforskningsinstitutet, som nästa år hoppas kunna starta en pilotfabrik. I Asien är hälsoprodukter med bärextrakt redan en miljardindustri.

Från sommarens bärskörd har ett svenskt blåbärsextrakt tagits fram. Den 11 oktober ska extraktet marknadsföras på en hälsoproduktsmässa i Japan.

– Och där finns då ungefär 400 företag som säljer hälsoingredienser som ju våra blåbär är och extrakt från blåbär och vi vill då berätta om att vi är på gång, säger Roger Uddstål på SIK, Institutet för livsmedel och bioteknik.

Knall-lila är blåbärspulvret som laborerats fram och som innehåller höga halter av hälsonyttiga antioxidanter.

Redan i dag säljs merparten, 80 procent av de svenska blåbären till asiatiska och italienska extraktproducenter för att slutligen hamna i olika hälsoprodukter.

– Så det kommer att stoppas in i ett piller då som man konsumerar kanske ett om dagen. Och det gör att trötta ögon blir bättre och att synen förbättras hävdar man. Och det beror på att man främst i USA har tittat på odlade blåbär som är en annan art då men dom innehåller också dom här ämnena och vi vet att våra blåbär som vi tror är ännu nyttigare kan ha ännu bättre effekter, säger Roger Uddstål.

I Asien är hälsoprodukter med bärextrakt en miljardindustri numera. I Finland har redan ett par extraktfabriker växt fram i konkurrensen med Asien och Europa.

Efter Japanresan ska industriforskningsinstitutet, SIK i ett samarbete med 25 svenska företag inom bärbranschen försöka starta en första mindre svensk bärextraktfabrik som ska stå klar nästa år.

En fördel är miljövinsten säger Roger Uddstål.

– Det här blir ju en helt annan sak att transportera 0,3 procent av bären istället för alla bär.

Men varför skulle svenska aktörer vilja ta upp kampen med kinesiska och japanska aktörer som redan gör det här idag?

– Ja, i en sådan här extraktionsanläggning så är det inte så mycket personal och lönekostnaderna är inte en så stor del, det här är processer som går av sig själv i stor grad. Men jag tror den viktiga delen där vi får sysselsättning det är i forskning och utveckling, säger Roger Uddstål.